Eastern Syriac :ܒܲܪܢܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܒܰܪܢܒ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' bar nwa:
Category :proper noun
[Human being]
English :son of Naba : Barnaby ;
French :fils de Naba : Barnabé ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܒܲܪ

See also : ܢܒ݂ܝܼܵܐ