Eastern Syriac :ܪܲܒ ܚܲܝܠܹ̈ܐ
Western Syriac :ܪܰܒ ܚܰܝܠ̈ܶܐ
Root :ܚܝܠ
Eastern phonetic :rab ' ḥé lé
Category :noun
[Army → Military]
English :a chief armies / hosts , a general , a condottiere (?) ;
French :un chef des armées , un général , un condottiere (?) ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܪܲܒ ܚܲܝܠܵܐ

Variants : ܓ̰ܝܼܢܝܼܪܵܠ

See also : ܡܝܼܪܦܲܢܓ̰, ܣܵܪܕܵܪ, ܪܲܒ ܐܲܠܦܵܐ, ܪܲܒ ܕܡܵܐ

Rhétoré

Rhétoré