Eastern Syriac :ܥܲܪܵܒܹܝܬ݂
Western Syriac :ܥܰܪܳܒܶܝܬ݂
Root :ܥܪܒ
Eastern phonetic :' a: ra: bi:th
Category :adverb
[Humanities → Geography → Countries]
English :in Arabic language ;
French :en arabe , en langue arabe ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܥܪܒ, ܥܵܪܵܒ, ܥܵܪܵܒܵܝܵܐ, ܥܵܪܵܒܝܼܵܐ, ܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ, ܐܵܪܵܒܵܝܵܐ

Variants : ܥܲܪܵܒܸܬ݂

Rhétoré

Rhétoré