Eastern Syriac :ܚܕܵܐ ܓܲܗܵܐ
Western Syriac :ܚܕܳܐ ܓܰܗܳܐ
Eastern phonetic :ḥdha: ' ga ha:
Category :adverb
[Time]
English :once , one time ;
French :une fois ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܓܵܗܵܐ, ܓܲܗܵܐ ܚܸܪܬܵܐ, ܓܲ̈ܗܹܐ ܟܲܒܝܼܪܵܐ, ܓܲ̈ܗܹܐ ܓܲ̈ܗܐ

Rhétoré

Rhétoré