Eastern Syriac :ܓܲܗܵܐ ܚܸܪܬܵܐ
Western Syriac :ܓܰܗܳܐ ܚܶܪܬܳܐ
Eastern phonetic :' ga ha: ' ḥir ta:
Category :adverb
[Time]
English :at another time / once , at some other time , next time (?) ;
French :une autre fois , une nouvelle occasion , une nouvelle fois (?) ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܓܵܗܵܐ, ܓܲ̈ܗܹܐ ܟܲܒܝܼܪܵܐ, ܓܲ̈ܗܹܐ ܓܲ̈ܗܐ, ܚܕܵܐ ܓܲܗܵܐ

Rhétoré

Rhétoré