Eastern Syriac :ܗܲܡ ܠܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܓܲܗܵܐ
Western Syriac :ܗܰܡ ܠܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܓܰܗܳܐ
Eastern phonetic :' ham la: ' ḥdha: ' ga ha:
Category :adverb
[Time]
English :not even once , not even one time ;
French :pas même une fois ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܗܲܡ, ܓܵܗܵܐ, ܗܲܡ ܠܵܐ

Rhétoré

Rhétoré