Eastern Syriac :ܢܘܼܓ݂ܝܼܣܵܐ
Western Syriac :ܢܽܘܓ݂ܺܝܣܳܐ
Eastern phonetic :nu: ' ghi: sa:
Category :noun
[Transport → Sea]
English :ship ? / event ? : a shipwreck ;
French :un naufrage (?) , une épave (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܢܘܵܓܵܐ, ܬܒ݂ܵܪܬܵܐ ܕܓܵܡܝܼ

Lishani

Lishani