Eastern Syriac :ܒܐܵܝܡܵܐ ܬܲܪܙ
Western Syriac :ܒܐܳܝܡܳܐ ܬܰܪܙ
Eastern phonetic :' bé ma: ' tarz
Category :adverb
English :in what manner ? , in what way ? , how ? ;
French :de quelle manière ? / en quelle manière ? , comment ? ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܒ, ܐܲܝܡܵܐ, ܬܲܪܙ, ܬܵܗܵܪ

See also : ܕܵܐܟ݂ܝܼ, ܐܲܝܟܲܢܵܐ, ܡܵܐ ܛܵܒ݂, ܡܵܐ ܛܸܦ

Rhétoré ; Akkadian aiāka / akê / akkā ' i / ēkā ' i / kīkî : how

Rhétoré ; akkadien aiāka / akê / akkā ' i / ēkā ' i / kīkî : comment