Eastern Syriac :ܗܲܡ ܠܵܐ
Western Syriac :ܗܰܡ ܠܳܐ
Eastern phonetic :' ham la:
Category :adverb
English :not even ; ܗܲܡ ܠܵܐ ܒܫܝܼܠܵܐ : not even cooked ;
French :même pas ; ܗܲܡ ܠܵܐ ܒܫܝܼܠܵܐ : même pas cuit ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܗܲܡ, ܠܵܐ, ܗܲܡ ܠܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܓܲܗܵܐ

See also : ܐܵܦ ܠܵܐ

Rhétoré

Rhétoré