Eastern Syriac :ܩܕ݂ܵܡ ܝܵܘܡܵܐ
Western Syriac :ܩܕ݂ܳܡ ܝܳܘܡܳܐ
Root :ܩܕܡ
Eastern phonetic :' qda:m ' io: ma:
Category :adverb
[Time]
English :yesterday ;
French :hier ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܕܡ, ܩܲܕ݇ܡ, ܒܪܵܐ ܩܵܕ݇ܡ, ܩܕ݂ܵܡ ܝܵܘܡܵܐ, ܩܵܕ݇ܡ ܕ, ܡܩܵܕ݇ܡ ܕ, ܩܵܕ݇ܡ, ܩܘܼܕܡܹܐ, ܩܵܕ݇ܡ, ܝܵܘܡܵܐ

See also : ܐܸܬ݂ܡܵܠܝ

Lishani

Lishani