Eastern Syriac :ܪܫܘܿܡܵܐ
Western Syriac :ܪܫܽܘܡܳܐ
Eastern phonetic :' ršu ma:
Category :adverb
[Time]
English :tomorrow morning ;
French :demain matin ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܡܚܵܪ, ܩܘܼܕܡܹܐ, ܬܸܡܵܠ, ܠܡܚܵܪ, ܥܲܡܚܵܪ, ܒܵܡܚܵܪ, ܒܢܵܘܟܝܼܢ, ܡܢܵܘܟܝܼ, ܒܢܵܘܟܝܼ, ܨܲܦܪܵܐ, ܩܕܲܡܬܵܐ

Lishani

Lishani