Eastern Syriac :ܙܓ݂ܘܿܓ݂ܝܼܬܵܐ ܕܥܲܝܢܵܐ
Western Syriac :ܙܓ݂ܽܘܓ݂ܺܝܬܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ
Eastern phonetic :zghu ' ghi: ta: ' dé na:
Category :noun
[Science → Natural sciences]
English :cornea ;
French :la cornée de l'œil ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܲܝܢܵܐ

See also : ܩܲܪܢܵܐ

Source : Yoab Benjamin