Eastern Syriac :ܕܵܪܵܓ̰ܵܐ ܒܕܵܪܵܓ̰ܵܐ
Western Syriac :ܕܳܪܳܓ̰ܳܐ ܒܕܳܪܳܓ̰ܳܐ
Eastern phonetic :da: ' ra: dja: bda: ' ra: dja:
Category :adverb
English :gradually , by degrees , step by step , little by little ;
French :graduellement , peu à peu , petit à petit , pas à pas ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܕܪܓ݂, ܕܪܵܓܵܐ, ܕܲܪܓ݂ܵܝܵܐ, ܕܵܪܵܓ̰, ܕܲܪܓ݂ܵܝܬܵܐ, ܠܚܲܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ, ܡܸܬܕܲܪܓ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܕܲܪܓ݂ܵܐܝܼܬ, ܕܲܪܓ݂ܵܐ, ܕܲܪܓ݂ܵܐ, ܕܲܪܓ݂ܵܐܝܼܬ, ܡܸܢ ܕܪܲܓ݂ ܠܸܕܪܲܓ݂

See also : ܩܸܛܥܵܐ ܩܸܛܥܵܐ, ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ

Source : Oraham