Eastern Syriac :ܝܼܚܝܼܕ݂ܵܐܝܼܬ݂
Western Syriac :ܺܝܚܺܝܕ݂ܳܐܺܝܬ݂
Eastern phonetic :i: ḥi: ' dha: i:th
Category :adverb
English :especially ;
French :surtout , spécialement , particulièrement / en particulier ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܡܝܲܬܪܵܐܝܼܬ, ܐܸܠܵܐܟܹܐ, ܐܵܕ݂ܫܵܐ݇ܝܼܬ݂, ܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬ, ܚܲܣܡܵܐ, ܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ, ܠܚܘܿܕ݂ܵܐܝܼܬ݂, ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ, ܒܫܸܡܵܐ, ܒܸܦܪܝܼܫܘܼܬ݂ܵܐ