Eastern Syriac :ܪܘܿܣܬܵܐ
Western Syriac :ܪܽܘܣܬܳܐ
Eastern phonetic :' rus ta:
Category :noun
[Human being]
English :a friend ; Rhétoré ; ܫܘܿܢܹܐ ܒܪܵܬܵܐ ܕܪܘܿܣܬܲܢ ܚܸܠܦܘܿ : ܦܝܼܫ ܠܵܗܿ ܩܛܝܼܠܬܵܐ : Shuni the daughter of our friend Khilpo was killed / got killed ;
French :un ami ; Rhétoré ; ܫܘܿܢܹܐ ܒܪܵܬܵܐ ܕܪܘܿܣܬܲܢ ܚܸܠܦܘܿ : ܦܝܼܫ ܠܵܗܿ ܩܛܝܼܠܬܵܐ : Chouni la fille de notre ami Khilpo a été tuée ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

See also : ܪܵܚܡܵܐ, ܩܲܪܝܼܒ݂ܵܐ

Rhétoré

Rhétoré