Eastern Syriac :ܠܵܐ ܡܸܣܬܲܕܩܵܢܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܕܩܳܢܳܐܺܝܬ
Eastern phonetic :la: mis tad qa: ' na: i:t
Category :adverb
[Science → Mathematics]
English :indivisibly ;
French :de manière indivisible , indivisiblement , indissociablement ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܵܐ ܡܸܣܬܲܕܩܵܢܵܐ

See also : ܠܵܐ ܡܸܬ݂ܦܲܣܩܵܢܵܐܝܼܬ