Eastern Syriac :ܠܵܐ ܡܸܬ݂ܦܲܣܩܵܢܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܦܰܣܩܳܢܳܐܺܝܬ
Eastern phonetic :la: mith pas qa: ' na: i:t
Category :adverb
[Science → Mathematics]
English :indivisibly , inseparably , inextricably (?) ;
French :de manière indivisible / indissociable , indissociablement , inextricablement (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܵܐ ܡܸܬ݂ܦܲܣܩܵܢܵܐ

See also : ܠܵܐ ܡܸܬ݂ܦܲܣܩܵܢܵܐܝܼܬ, ܠܵܐ ܡܸܣܬܲܕܩܵܢܵܐܝܼܬ, ܠܵܐ ܡܸܣܬܲܕܩܵܢܵܐ