Eastern Syriac :ܓܲܪܓܝܼܪܵܐ
Western Syriac :ܓܰܪܓܺܝܪܳܐ
Eastern phonetic :gar ' gi: ra:
Category :noun
[Country → Plants]
English :watercress ;
French :le cresson ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܚܸܠܝܵܢܵܐ, ܟܪܸܦܣܵܐ ܕ̈ܡܝܼܵܐ, ܬܲ̈ܚܠܹܐ

Yoab Benjamin ; Akkadian kudimmu / saḥlû : cress

Yoab Benjamin ; akkadien kudimmu / saḥlû : cresson