Eastern Syriac :ܡܹܐܡܪܵܐ ܡܒܲܙܚܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܶܐܡܪܳܐ ܡܒܰܙܚܳܢܳܐ
Eastern phonetic :' mi:m ra: mbaz ' ḥa: na:
Category :noun
[Humanities]
English :a satirical poem ;
French :un poème satirique ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܡܲܣܚܸܪ, ܗܵܓܹܐ, ܗܲܓܘܿܝܹܐ, ܡܲܗܓܹܐ, ܗܠܵܒ݂ܵܐ

Yoab Benjamin

Yoab Benjamin