Eastern Syriac :ܣܸܪܬܵܐ ܬܪܝܼܨܵܐ
Western Syriac :ܣܶܪܬܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ
Eastern phonetic :' sir ta: ' tri: ṣa:
Category :adverb
[Humanities → Geography]
English :straight , in a straight line , directly (?) ;
French :directement , tout droit , en ligne droite , d'affilée (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܸܪܛܵܐ ܕܫܲܘܝܘܼܬ݂ܵܐ, ܬܪܝܼܨܵܐ

Variants : ܚܲܛܵܐ ܬܪܝܼܨܵܐ

See also : ܓܵܢܘܿܡܘܿܢܵܝܵܐ

Lishani

Lishani