Eastern Syriac :ܕܲܪܵܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܕܰܪܳܒ݂ܳܐ
Eastern phonetic :da ' ra: wa:
Category :noun
[Humanities → Geography → Rivers]
English :1) a mouth ; 2) a source of water / a spring ;
French :1) la bouche ; 2) une source d'eau ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܡܙܲܡܢܵܢܝܼܬܵܐ, ܢܲܒܘܼܥܵܐ, ܥܸܠܵܐ, ܦܹܐ, ܥܲܝܢܵܐ

Lishani

Lishani