Eastern Syriac :ܡܝܲܢܩܵܢܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܡܝܰܢܩܳܢܬ݂ܳܐ
Root :ܝܢܩ
Eastern phonetic :mian ' qa:n tha:
Category :noun
[Human being]
English :a wet nurse ;
French :une nourrice allaitante ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܢܩ, ܝܢܵܩܵܐ, ܝܲܢܵܩܵܐ, ܝܢܵܩܬܵܢܵܝܵܐ, ܡܝܵܢܹܩ, ܡܲܝܢܲܩܬܵܐ, ܝܵܢܩܵܐ, ܡܲܝܩܵܢܬܵܐ, ܝܵܢܘܿܩܵܐ, ܝܵܢܘܿܩܬܵܐ, ܡܲܝܢܘܼܩܹܐ

See also : ܒܸܙܵܐ, ܡܲܡܨܲܢܝܼܬ݂ܐ, ܡܲܡܝܼܨܵܢܬܵܐ, ܡܲܡܸܟܵܐ

Lishani ; Akkadian : mušēniqtu

Lishani ; akkadien : mušēniqtu

Source : Other