Eastern Syriac :ܡܲܡܨܲܢܝܼܬ݂ܐ
Western Syriac :ܡܰܡܨܰܢܺܝܬ݂ܐ
Eastern phonetic :mam ṣa ' ni: tha:
Category :noun
[Human being]
English :a wet nurse ;
French :une nourrice allaitante ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܲܡܨܵܢܝܼܬ݂ܵܐ

See also : ܒܸܙܵܐ, ܡܝܲܢܩܵܢܬ݂ܵܐ, ܡܲܡܨܲܢܝܼܬ݂ܐ, ܡܲܡܝܼܨܵܢܬܵܐ, ܡܲܡܸܟܵܐ

Lishani ; Akkadian : mušēniqtu

Lishani ; akkadien : mušēniqtu