Eastern Syriac :ܝܵܘܡܵܐ ܕܥܒ݂ܝܼܪܹܗ
Western Syriac :ܝܳܘܡܳܐ ܕܥܒ݂ܺܝܪܶܗ
Eastern phonetic :' io: ma:d ' wi: ré
Category :noun
[Time]
English :yesterday ;
French :hier ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܩܘܼܕܡܹܐ, ܡܚܵܪ, ܠܡܚܵܪ, ܒܵܡܚܵܪ, ܨܲܦܪܵܐ, ܬܸܡܵܠ