Eastern Syriac :ܬܘܿܗ
Western Syriac :ܬܽܘܗ
Eastern phonetic :' tuh
Category :noun
[Science → Physical sciences]
English :1) vacancy ; 2) vacuum / the void ; 3) ruin / chaos (?) ; 4) non-... ;
French :1) la vacance / la non occupation ; 2) le vide ; 3) la ruine / le chaos (?) ; 4) le / la non-... ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܬܗܝܼܗܘܼܬܵܐ

See also : ܣܪܝܼܩܘܼܬ݂ܵܐ, ܦܘܼܪܵܓܵܐ, ܫܩܝܼܩܘܼܬܵܐ, ܫܩܘܼܩܪܵܐ, ܡܓܵܠܵܐ, ܚܠܝܼܠܘܼܬܵܐ, ܣܘܼܦܩܵܢܵܐ, ܪܲܝܩܵܢܘܼܬܵܐ

Lishani

Lishani