Eastern Syriac :ܠܲܚܬܵܐ ܢܵܬܘܿܪܬܵܐ
Western Syriac :ܠܰܚܬܳܐ ܢܳܬܽܘܪܬܳܐ
Category :noun
English :Heat insulation
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܢܘܼܛܵܪܵܐ ܚܸܡܬ݂ܵܢܵܝܵܐ