Eastern Syriac :ܗܵܕܵܡܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܗܳܕܳܡܳܝܬܳܐ
Eastern phonetic :ha: da: ' mé ta:
Category :adjective
[Nature]
English :feminine of ܗܵܕܵܡܵܝܵܐ : organic , natural , biological ;
French :féminin de ܗܵܕܵܡܵܝܵܐ : naturelle , biologique ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܵܕܵܡܵܝܵܐ