Eastern Syriac :ܙܘܼܡܵܢܵܐ
Western Syriac :ܙܽܘܡܳܢܳܐ
Root :ܙܡܢ
Category :noun
English :an invitation ;
French :une invitation ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܙܡܢ, ܡܙܲܡܢܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun