Eastern Syriac :ܪܗܝܼܒ݂ܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܪܗܺܝܒ݂ܳܝܬܳܐ
Root :ܪܗܒ
Eastern phonetic :rhi: ' wé ta:
Category :adjective
[Moral life → Feelings]
English :feminine of ܪܗܝܼܒ݂ܵܝܵܐ : 1) frightening , horrifying , appalling , dreadful , ghastly ; 2) noun feminine : a female terrorist ;
French :féminin de ܪܗܝܼܒ݂ܵܝܵܐ : 1) effrayante , épouvantable ; 2) nom féminin : une terroriste ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܗܒ, ܪܗܵܒ݂ܵܐ, ܪܲܗܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܪܗܝܼܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܪܗܝܼܒ݂ܵܐ, ܪܵܗܹܒ݂, ܪܗܵܒ݂ܬܵܐ, ܪܗܝܼܒܵܐܝܼܬ, ܪܗܝܼܒ݂ܵܐ