Eastern Syriac :ܚܸܒ݂ܪܵܐ
Western Syriac :ܚܶܒ݂ܪܳܐ
Eastern phonetic :ḥiu: ra:
Category :noun
[Humanities]
English :ink / writing ink ;
French :l'encre ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܹܝܬ݂ ܕܝܘܿܬܵܐ

See also : ܫܝܼܫܬܵܐ, ܫܘܼܚܵܡܵܐ, ܕܝܘܿܬܵܐ, ܒܹܕܝܘܼܬܵܐ, ܕܝܘܼܬܵܢܵܐ, ܕܝܘܼܬܵܢܵܝܵܐ, ܕܝܘܼܬ݂ܵܐ

Yoab Benjamin

Yoab Benjamin