Eastern Syriac :ܕܝܘܿܬܵܐ
Western Syriac :ܕܝܽܘܬܳܐ
Eastern phonetic :' diu: ta:
Category :noun
[Humanities]
English :ink / writing ink ;
French :l'encre ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܹܝܬ݂ ܕܝܘܿܬܵܐ

See also : ܫܝܼܫܬܵܐ, ܫܘܼܚܵܡܵܐ, ܚܸܒ݂ܪܵܐ

Lishani : ܕܝܘܼܬ݂ܵܐ

Lishani : ܕܝܘܼܬ݂ܵܐ