Eastern Syriac :ܕܲܩܢܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܕܰܩܢܳܢܳܝܳܐ
Eastern phonetic :daq na: ' na: ia:
Category :noun
[Sky → Astronomy]
English :a comet ;
French :une comète ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܕܸܩܢܵܢܵܐ

Akkadian (Chicago Assyrian Dictionary) : ziqnānu

akkadien (Chicago Assyrian Dictionary) : ziqnānu