Eastern Syriac :ܙܠܲܒܪܝܵܐ
Western Syriac :ܙܠܰܒܪܝܳܐ
Eastern phonetic :' zla bria:
Category :noun
[Animals → Fishes]
English :an eel ;
French :une anguille ;
Dialect :Classical Syriac

See also : ܢܵܪܩܵܐ, ܐܲܢܟ݂ܹܗܠܝܼܣ, ܗܸܢܟ݂ܹܗܠܝܼܣ, ܚܘܼܘܵܐ ܕܡܝܼ̈ܵܐ

akkadien : kuppû

akkadien : kuppû