Eastern Syriac :ܒܸܝܬ ܚܒ݂ܵܫܵܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬ ܚܒ݂ܳܫܳܐ
Root :ܚܒܫ
Eastern phonetic :' bi:t ' ḥwa: ša:
Category :noun
[Legal]
English :a detention centre ;
French :un centre de détention ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܒܫ, ܚܒ݂ܵܫܵܐ, ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܚܒ݂ܵܫܬܵܐ