Eastern Syriac :ܪܘܝܼܚܵܝܼܬ
Western Syriac :ܪܘܺܝܚܳܺܝܬ
Root :ܪܘܚ
Eastern phonetic :rwi: ' ḥa: i:t
Category :adverb
English :in detail ; ܛܸܒܹ̈ܐ ܪܘܝܼܚܵܝܬ : the news in detail ;
French :en détail ; ܛܸܒܹ̈ܐ ܪܘܝܼܚܵܝܬ : les nouvelles en détail ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܘܚ

See also : ܚܲܬܝܼܬܵܐܝܼܬ

Source : Maclean