Eastern Syriac :ܗܵܓܵܪܵܝܵܐ
Western Syriac :ܗܳܓܳܪܳܝܳܐ
Eastern phonetic :ha: ga: ' ra: ia:
Category :noun
[Religion]
English :1) Mohammedan , Muslim 2) an Arab
French :1) Mohamétan , musulman 2) un arabe
Dialect :Urmiah