Eastern Syriac :ܫܘܼܘܕܵܥܵܐ ܕܡܸܬܬܣܝܼܡܵܢܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܕܡܶܬܬܣܺܝܡܳܢܽܘܬܳܐ
Root :ܝܕܥ
Eastern phonetic :šu: ' da: a:d mit tsi: ma: ' nu: ta:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :a quotation mark ;
French :un guillemet , des guillemets ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܕܥ, ܫܵܘܘܿܕܥܵܐ, ܡܸܬܬܣܝܼܡܵܢܘܼܬܵܐ

See also : ܡܘܼܕܝܸܢܵܐ

Source : Bailis Shamun