Eastern Syriac :ܒܹܝܬ ܪܸܓ݂ܠܹܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬ ܪܶܓ݂ܠܶܐ
Root :ܪܓܠ
Eastern phonetic :' bi:t ' righ lé
Category :noun
[Animals → Domestic]
English :stirrups ;
French :les étriers ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܓܠ, ܒܹܝܬ ܪܸܓ݂ܠܵܐ, ܦܟܝܼܪ ܪܹ̈ܓܠܹܐ

See also : ܪܲܟܝܼܒ݂ܵܐ, ܪܲܟܝܼܒܵܐ, ܣܩܵܠܵܐ

Source : Bailis Shamun