Eastern Syriac :ܠܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ
Western Syriac :ܠܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ
Eastern phonetic :la: par ' ṣu pa:
Category :pronoun
[Human being]
English :see also ܣܵܟ݂ ܐ݇ܢܵܫܵܐ : none / nobody / no person whatsoever ;
French :voir aussi ܣܵܟ݂ ܐ݇ܢܵܫܵܐ : personne / nul , aucune personne / aucun individu / nulle personne / nul individu ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܵܐ, ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ

See also : ܗܲܡ, ܟ̰ܘܼ ܚܵܕ݇, ܐܵܦ ܠܵܐ ܚܲܕ

Source : Bailis Shamun