Eastern Syriac :ܠܵܦܹܦ
Western Syriac :ܠܳܦܶܦ
Root :ܠܦܦ
Eastern phonetic :' la: pi:p
Category :verb
[Transport]
English :to wrap / to enwrap ;
French :enrouler , emballer ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܦܦ, ܠܦܵܦܵܐ, ܠܲܦܸܦ, ܠܲܦܘܼܦܹܐ

See also : ܩܵܡܹܛ, ܐܵܣܹܪ, ܨܵܡܹܕ, ܟܵܪܹܟ݂, ܨܵܡܹܕ, ܨܡܵܕܵܐ, ܐܵܣܹܪ, ܐܣܵܪܵܐ, ܟܵܪܹܟ݂, ܟܪܵܟ݂ܵܐ, ܟܲܪܡܸܟ݂, ܟܲܪܡܘܼܟܹܐ, ܩܵܛܹܪ, ܩܛܵܪܵܐ

Source : Bailis Shamun