Eastern Syriac :ܕܸܦܢܵܐܝܼܬ݂
Western Syriac :ܕܶܦܢܳܐܺܝܬ݂
Eastern phonetic :dip ' na: i:th
Category :adverb
[Humanities → Geography]
English :by / close by , within reach ;
French :tout près , à proximité , à portée de main / à côté ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܲܦܢܵܐ, ܕܸܦܢܵܐ

See also : ܩܲܪܝܼܒ݂ܵܐܝܼܬ, ܒܒܸܣܬܵܝܘܼܬܵܐ, ܐ݇ܚܝܵܢܵܐܝܼܬ

Lishani

Lishani

Source : Other