Eastern Syriac :ܡܫܲܠܡܵܢܝܼܬܵܐ
Western Syriac :ܡܫܰܠܡܳܢܺܝܬܳܐ
Root :ܫܠܡ
Eastern phonetic :mšal ma: ' ni: ta:
Category :noun
[Nature → Minerals]
English :a pearl ;
French :une perle ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܒܹܪܘܼܠܚܵܐ, ܟܹܐܦܵܐ ܕܪܲܚܡܹܐ, ܡܲܪܓܵܢܝܼܬ݂ܵܐ, ܒܹܪܘܼܠܚܵܐ

Akkadian īn nūni : a pearl

akkadien īn nūni : une perle

Source : Bailis Shamun