Eastern Syriac :ܒܹܝܬ ܒܸܩܝܵܢܵܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬ ܒܶܩܝܳܢܳܐ
Root :ܒܩܐ
Eastern phonetic :bi:t bi: ' qia: na:
Category :noun
[Sky → Astronomy]
English :an observatory ;
French :un observatoire ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܹܝܬ, ܒܩܐ

See also : ܕܵܘܩܵܐ

Source : Bailis Shamun