Eastern Syriac :ܥܒ݂ܘܿܕܒܵܘܵܪܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܥܒ݂ܽܘܕܒܳܘܳܪܽܘܬܳܐ
Eastern phonetic :wud ba: wa: ' ru: ta:
Category :noun
English :see also ܡܲܣܒܪܵܢܘܼܬܵܐ / ܕܵܡܝܘܼܬܵܐ / ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܘܼܬܵܐ : probabibilty / a probability , likelihood (?) / verisimilitude (?) ;
French :voir aussi ܡܲܣܒܪܵܢܘܼܬܵܐ / ܕܵܡܝܘܼܬܵܐ / ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܘܼܬܵܐ : la probabilité , une probabilité , la vraisemblance (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܡܘܼܡܟܸܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܣܒܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܕܵܡܝܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܘܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun