Eastern Syriac :ܩܛܦ
Western Syriac :ܩܛܦ
Category :root
English :1) to pluck off , to collect , to harvest ; 2) to gain , to get ; 3) to take to oneself ; 4) to conclude , to infer ; 5) intransitive : to be stripped of its fruits ; 6) Pa'el : a) to pluck off , b) to disturb ; 7) Etpe'el : to be plucked off , to be snatched away by death ; 8) Etpa'el : a) to be gathered together , to be collected , b) to be restless / to be disturbed , c) to be disconsolate / in despair , d) to be angry , e) to be tired of / to be weary of , to have had it with , to be disgusted ; ܐܸܬܩܲܛܦܲܬ ܠܹܗ : he was disquieted / irritated ;
French :1) cueillir , recueillir , récolter ; 2) acquérir , obtenir , y gagner ; 3) prendre sur soi-même / puiser dans ses ressources (?) ; 4) en conclure , en déduire ; 5) intransitif : être privé / dépouillé de ses fruits ; 6) Pa'el : a) cueillir , b) déranger / troubler ; 7) Etpe'el : être cueilli , être enlevé / être fauché par la mort ; 8) Etpa'el : a) être rassemblé / collecté , b) être agité / troublé / dérangé , c) être inconsolable / désolé / triste / désespéré / découragé , d) être en colère , e) être fatigué de / être las de / se lasser de / en avoir marre de / en avoir ras-le-bol de , être dégoûté de ; ܐܸܬܩܲܛܦܲܬ ܠܹܗ : il fut dérangé / irrité ;
Dialect :Eastern Syriac

Derived words : ܡܩܲܛܦܵܢܵܐ, ܩܘܼܛܵܝܦܵܐ, ܩܘܼܛܵܦ ܠܸܒܵܐ, ܩܵܘܛܵܦܵܐ, ܩܘܼܛܵܦܵܐ, ܩܘܼܛܦܵܐ, ܩܘܼܢܛܵܝܦܵܐ, ܩܵܛܘܿܦܵܐ, ܩܲܛܘܼܦܹܐ, ܩܵܛܝܼܦܵܐ, ܩܛܝܼܦܵܐ, ܩܲܛܝܼܦܬܵܐ, ܩܵܛܹܦ, ܩܲܛܸܦ, ܩܛܲܦ ܟܲܪܡܵܐ, ܩܛܵܦ ܠܸܒܵܐ, ܩܲܛܵܦܵܐ, ܩܛܵܦܵܐ, ܩܛܵܦܵܐ, ܩܛܵܦܬܵܐ, ܩܛܵܦܬܵܐ ܕܥܲܢ̈ܒ݂ܹܐ, ܩܸܢܛܵܝܦܵܐ

Source : Sokoloff