Eastern Syriac :ܡܲܚܙܝܼܬܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܡܰܚܙܺܝܬܳܢܳܝܳܐ
Eastern phonetic :maḥ zi: ta: ' na: ia:
Category :adjective
[Humanities]
English :typical ;
French :typique ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܡܕܲܡܝܵܢܵܐ, ܪܸܡܙܵܢܵܝܵܐ, ܛܘܼܦ̮ܣܵܢܵܝܵܐ, ܐܵܕܫܵܢܵܝܵܐ, ܬܲܦܢܝܼܟܵܝܵܐ, ܦܵܪܵܕܝܼܓ݂ܡܵܛܝܼܩܵܝܵܐ

Source : Yoab Benjamin