Eastern Syriac :ܕܝܵܬܹܩܹܐ ܥܲܬܝܼܩܬܵܐ
Western Syriac :ܕܝܳܬܶܩܶܐ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ
Eastern phonetic :dia: ' ti: qa: a: ' ti:q ta:
Category :proper noun
[Religion]
Dialect :Eastern Syriac

ܕܝܲܐܬܝܼܩܝܼ ܥܲܬܝܼܩܬܵܐ

Source : Bailis Shamun