Eastern Syriac :ܟܵܪܘܿܒ݂ܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܟܳܪܽܘܒ݂ܽܘܬܳܐ
Root :ܟܪܒ
Eastern phonetic :ka ru ' wu: ta:
Category :noun
[Country → Agriculture]
English :tillage , ploughing / plowing ;
French :le labour , le labourage , la préparation du sol ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܪܒ, ܟܵܪܸܒ݂, ܟܪܵܒ݂ܵܐ, ܟܵܪܸܒ, ܟܪܹܒ݂ܵܐ, ܟܲܪܵܒ݂ܵܐ

See also : ܚܲܪܵܬܘܼܬܵܐ, ܐܲܟܵܪܘܼܬܵܐ, ܦܵܠܚܘܼܬܵܐ, ܦܵܠܵܚܘܼܬܵܐ, ܐܲܟܵܪܘܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun