Eastern Syriac :ܗܸܢܕܘܼ
Western Syriac :ܗܶܢܕܽܘ
Eastern phonetic :' hin du:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :India ; ܬܵܘܪܵܐ ܕܗܸܕܘܼ : an Indian bull / a zebu ;
French :l'Inde ; ܬܵܘܪܵܐ ܕܗܸܕܘܼ : un taureau d'Inde / un zébu ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܗܸܢܕ, ܗܘܼܕ, ܗܸܢܕܵܘܵܝܘܼܬܵܐ

Source : Oraham, Maclean