Eastern Syriac :ܝܵܬܵܢܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܝܳܬܳܢܳܐܺܝܬ
Root :ܝܬܐ
Eastern phonetic :ia: ta: ' na: i:t
Category :adverb
[Nature]
English :naturally ;
French :naturellement ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܬܐ, ܝܵܬܵܐ

See also : ܟܝܵܢܵܐܝܼܬ, ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܐܝܼܬ, ܢܸܨܒ݂ܬܵܢܵܐܝܼܬ

Source : Bailis Shamun